covid-19

Opatření související s covid-19, která vyplývají z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví:

Návštěvníci musí při příchodu prokázat splnění jedné z následujících  podmínek vstupu:
- doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
- doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
- absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
- doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
- aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Více na www.covid.gov.cz nebo na webu Ministerstva zdravotnictví.