Expozice

O Vaše přivezené exponáty se postará instalační četa.
Nezapomeňte se registrovat a přihlásit své dílo. Jen tak Vám přiřadíme číslo exponátu a vyrobíme popisku pro návštěvníky i hodnocení odborné poroty.
Sami si zvolíte, ve které kategorii chcete být zařazeni. Popisku můžete označit doplňující informací o prodejnosti vystaveného díla.
Rozměrné práce získají prostor na jednotlivých nádvořích. Drobné šperky a zbraně vystavíme ve vitrínách a uzamykatelných stolech v H-studiu.
Zařazení dovezených prací do hodnocení bude uzavřeno v sobotu 27. 8. 2022 v 10 hodin.

The installation platoon will take care of your brought exhibits.
Don't forget to register and submit your work. This is the only way we will assign you the number of the exhibit and produce a label for visitors and an evaluation of the expert jury. You choose which category you want to be included in. You can mark the label with additional information about the saleability of the exhibited work.
Extensive work will gain space in individual courtyards. We will display small jewelery and weapons in showcases and lockable tables in the H-studio.
The pieces of work delivered after 10am on Saturday will not be included in the evaluation.