Přihláška 2024 / Aplication form HEFAISTON 2024

Oficiální pozvánku s programem vám zašleme po vyplnění přihlášky do 6. srpna 2024.
We will send you an official invitation with the program after completing the application by August 6, 2024

Pozvánka platí jako volná vstupenka pouze pro řádně přihlášeného účastníka Hefaistonu. Doprovod v počtu maximálně dvou dospělých osob (příbuzní a kolegové) si mohou zakoupit vstupenku u pokladny, kde jim bude potvrzena její platnost po celou dobu trvání akce a zaručí jim volný vstup stejně jako pozvánka přihlášenému účastníkovi.

The invitation is valid as a free ticket only for a duly registered Hefaiston participant. Accompanied by a maximum of two adults (relatives and colleagues) can buy a ticket at the box office, where their validity will be confirmed for the entire duration of the event and guarantee them free entry as well as an invitation to the registered participant.

On-line přihláška