Pravidla kování

Čas na práci je tři hodiny. / Time to work is three hours.

Téma díla je volné. / The theme of the work is free.

Materiál je libovolný. / The material is arbitrary.

Materiál nesmí být předem upraven. / The material must not be pre-treated.

Možno použít vlastní nářadí. / You can use your own tools.

K dispozici erární ruční nářadí, kovářské svěráky, dva pružinové buchary, svářečka, bruska atp.
Available hand tools, blacksmith vices, two spring hammers, welder, grinder, etc.