Program semináře 26. 8. 2022

PÁTEK / FRIDAY 26. 8. 2022
HRADNÍ GALERIE NA 2. NÁDVOŘÍ / CASTLE GALLERY IN THE 2ND COURTYARD

PROGRAM / PROGRAMME 
příspěvky s projekcí obrazového materiálu / contributions with pictures projection 


13.00   Mgr. RADIM HIMMLER 
Muzeum Komenského v Přerově / Comenius Museum in Přerov 
Zahájení semináře / Beginning of the course
 
13.10   Bc. JAN LAURO
Muzeum Komenského v Přerově / Comenius Museum in Přerov
Od Hefaistonu k Hefaistonu / From Hefaiston to Hefaiston

13.40   PhDr. JAN MOHR
Historik umění v  oboru uměleckého kovářství a zámečnictví / Historian of blacksmith and locksmith art
Jan Mastník, sochař a učitel uměleckých kovářů / Jan Mastník, Sculptor and Teacher of artistic Blacksmiths

14.10   Ing. ČENĚK HLAVATÝ a VOJTĚCH BURSA
Základní umělecká škola Mšeno, p. o. /  Elementary Art School Mšeno
Dětská kovárna v ZUŠ Mšeno / Children's Smithy in Elementary Art School Mšeno

14.40   Diskuse / Discussion

15.00   Závěr semináře / Conclusion of the Course