Program semináře 27. 8. 2021

PÁTEK / FRIDAY 27. 8. 2021
HRADNÍ GALERIE NA 2. NÁDVOŘÍ / CASTLE GALLERY IN THE 2ND COURTYARD

PROGRAM / PROGRAMME 
příspěvky s projekcí obrazového materiálu / contributions with pictures projection 


13.00   Mgr. RADIM HIMMLER 
Muzeum Komenského v Přerově / Comenius Museum in Přerov 
Zahájení semináře / Beginning of the course
 
13.10   Bc. JAN LAURO
Muzeum Komenského v Přerově / Comenius Museum in Přerov
Kovářský hrad Helfštýn v roce 2021 / Helfštýn blacksmith castle in 2021

13.40   Mgr. ANDREA MORAVČÍKOVÁ
Městské muzeum v Lučenci / Municipal Museum in Lučenec
Nožiarska a kováčska komunita v Lučenci / Cutler and blacksmith community in Lučenec

14.10   PhDr. JAN MOHR
Historik umění v  oboru uměleckého kovářství a zámečnictví / Historian of blacksmith and locksmith art
Petr Císařovský: sochař a kovář / Petr Císařovský: sculptor and blacksmith

14.40   Ing. MAREK BŘUSKA
Střední soukromá škola Ave Art Ostrava / Ave Art Ostrava private school
Výroba replik avarských artefaktů / Production of replicas of Avar artifacts

15.10   Mgr. MICHAL STŘÍBRNÝ, DiS.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze / The Museum of Decorative Arts in Prague
Historické leptané železo / Historic etched iron

15.40   Diskuse / Discussion

16.00   Závěr semináře / Conclusion of the Course