Účastnický poplatek

Po uhrazení registračního poplatku obdrží účastníci visačku se jménem, tašku obsahující sborník, plakát a drobné upomínkové předměty, vouchery na nápoje, třídenní vstupné
a parkovné. Pro dva doprovody nárok na snížené vstupné.  
After paying the registration fee, participants will receive a name tag, a bag containing the proceedings, a poster and small souvenirs, vouchers for drinks, three-day admission
and parking. For two escorts entitled to a reduced entrance fee.